Bazen bir yenilgi, bin zaferden yeğdir

Uhud Dağı Panaroma

Bugün gece İslam alemi için Mübarek bir gece olan Miraç Kandili‘ni yaşayacağız. Maalesef müslümanlar olarak hiç iyi günler yaşamıyoruz. Bu yüzden günümüzde bizi, Resûlullah Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘i dinlemeyen okçulara benzetiyorum. Rabbim her şeyi hikmetle yarattığına göre şu an yaşadıklarımızdan almamız gereken dersler var.

Şundan şüphem yok ki, içimizden birilerini Allah Celle Celalühü tekrar bu dinin cihana hakim olması için vesile kılacak. İşte o kişilerden olmak bizim elimizde ve hiç mazeretimiz yok. Sefer bizden zafer Allah Azze ve Celle‘den.

Enes b. Mâlik (r.a)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v.), Uhud dağına bakıp:
“Doğrusu Uhud, bizi seven bir dağdır. Biz de onu severiz” buyurdu. [461]
[461] Buhârî, Cihad 71; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/140.

Kandilimiz Mübarek olsun 🕌